Fejlesztő pedagógia

Nem tud dönteni, hogy gyermeke iskolaérett-e ?

Úgy érzi, hogy gyermeke az óvodában nem kapta meg a megfelelő iskolára való felkészítést ? Gyermeke az iskolában nehézségekkel küzd?

Otthon is és az óvodában, iskolában is figyelmetlen?

Forduljon hozzánk bizalommal, ahol szakembereink konzultáció keretében tájékoztatást nyújtanak az egyénre szabott terápiáról.

Munkánkban kiemelten kezeljük a disz-es problémákat ( diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), a szűrést követően kerül sor kezelés megkezdésére.

Iskola-előkészítő Program

Kiemelt figyelmet fordítunk nagycsoportos óvodás korú gyermekek magas szintű iskolai felkészítésére.

Éves programunk keretében iskolai előkészítő foglalkozásokat indítunk, ahol szakembereink segítségével a Nemzeti Tankönyvkiadó által kiadott tancsomagból készülnek fel a gyermekek az iskolai életre.

A program keretében Fejlesztő pedagógusaink az alábbi területekre fordítanak kiemelt figyelmet :

  • az olvasás , írás, mondatok-, szavak analízis-szintézise,
  • a verbális és vizuális emlékezet fejlesztése,
  • a téri orientáció kialakítása,
  • a beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
  • a szókincs-, kifejezőkészség fejlesztése
  • a finommotorika fejlesztése

valamint az életkornak megfelelő számfogalom kialakítása.

Kérjen ezzel kapcsolatos részletes információt
Ügyfélszolgálati Irodánkban.